Οι στόχοι μας είναι:
1. Να δούμε πόσοι ποδηλατάδες είμαστε στην Φιλαδέλφεια.
2. Να κάνουμε μια ποδηλατάδα την εβδομάδα στους δρόμους της πόλης.
3. Να κάνουμε φανερή την ανάγκη να δημιουργηθεί ποδηλατικό δίκτυο στην πόλη, που να καλύπτει τις ανάγκες των ποδηλατών από την μια άκρη έως την άλλη.
4. Να κινούμαστε με την ασφάλεια που επιβάλλεται σε πολιτισμένες πόλεις και χώρες.
5. Να αποφορτιστεί η πόλη από τον μεγάλο κυκλοριακό φόρτο των ΙΧ αυτοκινήτων που την χαρακτηρίζει σήμερα.